+48 18 478 14 36 biuro@viventure.pl

Politique de confidentialié

VIVENTURE w ramach swojego działania robi wszystko, aby Państwa dane osobowe pozostały prywatne. Poniżej przedstawiamy zasady na podstawie, których Państwa dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ramach naszego serwisu internetowego. Prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami.
Przepisy UE dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Głównym aktem prawnym jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
Administrator Państwa danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest VIVENTURE Izabela Jach, adres siedziby: 34-500 Zakopane, ul. Zamoyskiego 4, prowadzona na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 735-215-54-49, REGON 120390749, telefon 184781436, email: biuro@viventure.pl
Kontakt w sprawie danych osobowych:
We wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych można napisać na adres: biuro@viventure.pl
Cele w jakich przetwarzane są dane osobowe:
Dane są przetwarzane w następujących celach:
• realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Viventure, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
• kontaktu z klientem, który wyraża na to zgodę w momencie akceptacji polityki prywatności w chwili, w której użyje formularza kontaktowe.
• Użytkownicy korzystający z serwisu www.viventure.pl pozostają anonimowi do momentu dokonania skorzystania z formularza kontaktowego lub polubienia profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
• Do momentu przesłania zapytania przez formularz kontaktowy Viventure gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym viventure.pl. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą konkretnego użytkownika, która umożliwiłaby jego identyfikację. Administratorzy wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
• Dane Użytkowników przechowywane są bezpieczny sposób i mają do nich dostęp osoby upoważnione związane z serwisem, są one ponadto zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i wszelkich informacji w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych – jakie dane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numeru telefonu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych Viventure.pl, takie jak adres np. IP lub/i identyfikator MAC.
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Dane osobowe z założenia nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że będzie wymagała tego realizacja umowy z klientem np. w kwestii rezerwacji wyjazdu zagranicznego. W takiej sytuacji dane będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj. touroperatorom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz VIVENTURE. na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.
Ewentualność przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W celu realizacji umowy zawartej z danym touroperatorem (za pośrednictwem VIVENTURE – Agent) dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Viventure potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.
Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.
Okres przetwarzania danych osobowych?
• jeśli dane dane dotyczą umowy zawartej z touroperatorem to nie krócej niż przez okres w jakim realizowana jest umowa, wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem oraz przedawnienia roszczeń, które wynikają z danej umowy(tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
• jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja konkretnej umowy dane w tym wypadku mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Państwa prawa w stosunku do danych osobowych
Każdemu przysługują następujące uprawnienia:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
• prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
• prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Pochodzenie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe, które przetwarza VIVENTURE pochodzą bezpośrednio od Państwa i zostały pozyskane wyłącznie poprzez kontakt Państwa z nami za pomocą naszego serwisu internetowego. W przypadku, gdy kontakt dotyczy założenia rezerwacji, która nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane przez osobę dokonującej rezerwacji usług na Państwa rzecz.
W jaki sposób są chronione Państwa dane osobowe:
Viventure posiada i zapewnia odpowiednie środki zarówno techniczne jak i organizacyjne, które wdrożone zostały celem maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. Dzięki tym działaniom uniemożliwiono dostęp do tych danych osobom postronnym oraz zapewniono ich przetwarzanie w sposób zgodny z prawem.

Facebook